kompanija  |  partneri  |  reference  |  kontakt  | 
formular 1
izmene i dopune
Pregled | Spisak obrazaca | Probajte besplatno

Preuzmite najnovije obrasce

Sa ove stranice možete preuzeti poslednje izmene obrazaca. Bez obzira kada ste poslednji put ažurirali vašu verziju programa Formular 1, instalacijom dopune programa svi obrasci na vašem računaru biće ažurni.

Za detaljne podatke o izmenama u obrascima sledeite sledeći link.

Osnovne informacije
• Naziv datoteke: F1Dopuna.exe
• Verzija: 5.0.7
• Datum: 14/02/2017
• Velicina: 2.16 Mb
• Vreme potrebno za preuzimanje:  
   4 min 58 sec  

Uputstvo za preuzimanje i instalaciju

Pritisnite dugme Preuzimanje, a zatim izaberite jednu od ponuđenih opcija.
 1. Ukoliko želite odmah da pokrente instalaciju pritisnite dugme Run

 2. Ako želite da sačuvate instalacioni program i kasnije pokrenete instalaciju pritisnite dugme Save.

 3. Za prekid pritisnite dugme Cancel.
Preduslov za uspešnu instalaciju dopune je da je računaru istalirana verzija 5.0.x. programa. Takođe, da bi instalirali dopunu neophodno je da imate administratorska prava na računaru. U suprotnom, instalacioni program će prijaviti grešku "Corrupt installation detected".

Izmene obrazaca

14. februar 2017.
 • Ažurirani obrasci: Poreski bilans PB-1 i PB-2, Poreska prijava PDP
16. mart 2015.
 • Ažurirani obrasci: Bilans stanja za druga pravna lica, Bilans uspeha za druga pravna lica, Statistički izveštaj za druga pravna lica
30. januar 2015.
 • Ažurirani obrasci: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički izveštaj
19. mart 2014.
 • Ispravljeni podnaslovi obrazaca: PBN i PBN-1
10. mart 2014.
 • Dodat obrazac: PPDG-1S
 • Ažuriran obrazac: PK
3. mart 2014.
 • Ažurirani obrasci: PB-1, Aneks PB-1, Aneks 1 PB-1, SI, SU, IPD, IPD-1, PDP, PDN, PB-2, PK-2, PK-3, SU-1, SU-3, PPDG-1P
31. jul 2013.
 • Ažurirani obrasci: OD, OD-1, OPJ, OPJ-1, OPJ-2, OPJ-3, OPJ-4, OPJ-5, OPJ-6, OPJ-7 i OPJ-8
5. februar 2013.
 • Ažurirani obrasci: PDP, Statistički Aneks
 • Dodati obrasci: OS i OS-1
17. februar 2011.
 • Ažurirani obrasci: PB-1, PK, PK-1, PB-2, PK-2, PK-3, SU-1, SU-3, PPDG-1
4. februar 2011.
 • Ažurirani obrasci: PB-1, Aneks PB-1, PDN, PDP, PK, PK-1, SU
 • Dodati obrasci: SU-2, SI, Aneks 1 PB-1, IPD, IPD-1
20. januar 2010.
 • Ažurirana zaglavlja obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Statistič aneks.
28. decembar 2009.
 • Ažurirani obrasci koji nisu omogućavali unos datuma u 2010. godini (PPOD, PPOD-1, PPOPJ, PPOPJ-1, PPOPJ-2, PPOPJ-3, PPOPJ-4, PPOPJ-5, PPOPJ-6, PPOPJ-7, PPOPJ-8, NZ-1)
 • Ispravljeno razvrstavanje znakova po poljima u obrascima M-4K i M-4K/SP.
25. mart 2009.
 • Ažuriran obrazac: PPI-1
21. januar 2009.
 • Ažurirani obrasci: Bilans stanja, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks
24. mart 2008.
 • Ažurirano zaglavlje obrasca PPI-1.
29. jul 2007.
 • Ispravljen obračun u obrascu OPJ-8 neto obračun.
23. februar 2007.
 • Omogućen slobodan unos vrednosti poreskog oslobođenja u obrascu OPJ.
7. februar 2007.
 • Ispravljen broj Grupe računa, računa u obrascu Stitistički aneks, tabela 7. redni broj 11. i 21.
1. februar 2007.
 • Ažuriran obrazac Statistički aneks
27. januar 2007.
 • Ispravljen obračun u Bilansu stanja - AOP 019 se duplo prenosio u AOP 015 i dalje.
25. januar 2007.
 • Ažurirani obrasci: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine,
  Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks
9. oktobar 2006.
 • Ažurirani obrasci: OD, OD-1, OPJ, OPJ-1, OPJ-3, OPJ-5, OPJ-6 i OPJ-8
 • Uskladeni obrasci PDP, Ugovor o radu i Ugovor o delu
 • Ispravljeno zaglavlje obrasca PPP
3. mart 2006.
 • Usklađen obrazac PDP
10. jun 2005.
 • Usklađeni obrasci MUN, MNU-K i Ugovor o radu
 • Dodati obrasci M-4, M-4/SP, M-4K, M-4K/SP
 • Dodat obrazac putnog naloga za autobuski saobraćaj
8. mart 2005.
 • Usklađen obrazac PBN i dodatk obrazac PBN-1
 • Ispravljeni obrasci OPJ-2, OPJ-8, PDN i PB-2
 • Dodat obrazac PPI-1
19. februar 2005.
 • Dodat obrazac Bilans uspeha BU
 • Dodati obrasci PB-1 i PB-2 sa alternativnim obračunom operezive dobiti i gubitka
17. februar 2005.
 • Ispravljeni obrasci: PB-1, PDP
 • Ažuriran obrazac PB-2
 • Dopunjeno zaglavlje na obrascu Statistički aneks Prilog 5.
8. februar 2005.
 • Ažurirani obrasci: PB-1, Aneks PB-1, PDN, PDP, PK, PK-1
 • Dodat obrazac Statistički aneks Prilog 5.
 • Ispravljen obrazac PDP
 • Dodati obrasci OPJ-2 do OPJ-8 po neto obračunu
4. februar 2005.
 • Dopunjena zaglavlja na obrascima: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o novčanim tokovima, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o promenama na kapitalu (za statističku obradu)
 • Dodati obrasci: Specifikacijan uz poresku prijavu, SU
kupite on-line

Popunite porudžbenicu i obezbedite mogućnost da instalirate Formular 1 na dva računara po ceni jedne licence.